การนำ Magento Commerce มาทำเป็น CMS

Interactive English Learning เปิดให้บริการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Tell Me More Online ทำให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษสามารถเรียนเสมือนได้เรียนกับฝรั่ง เพราะโปรแกรมมีระบบโต้ตอบด้วยเสียง ทำให้เราได้ฝึกพูดที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจ อีกทั้งยังมีระบบทดสอบวัดความรู้เพื่อเทียบกับคะแนน TOEIC เพื่อเตรียมตัวสอบได้

เทคนิคคือการใช้ CMS + eCommerce ด้วยโปรแกรม Magento Commerce ซึ่งสามารถสร้างเสร็จได้ใน 10 นาทีด้วยสคริปติดตั้ง รวมทั้งลงระบบภาษาไทย และการชำระเงิน เชิญเยี่ยมชม และทดสอบได้

สนใจติดต่อที่เว็บไซต์ http://www.InteractiveEnglishLearning.com สำหรับผู้สมัครสามารถได้รับส่วนลด 1,000 บาทถ้าใส่คูปอง KEN1000

About admin