โซลูชั่นโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ความสามารถของโปรแกรม

1. สามารถสมัครสมาชิก ลาออก จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
2. กำหนดประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา ค่าปรับได้เอง เช่น ดอกเบี้ยคงที่ หรือ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
3. รองรับจำนวนลูกหนี้เงินกู้ได้ไม่จำกัดจำนวน
4. รองรับชำระลูกหนี้เงินกู้แบบรายวัน รายเดือน
5. ออกใบเสร็จรับเงิน (จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็แล้วแต่เลือก)
6. มีตารางแสดงค่างวดเพื่อแสดงการรับเงิน หนี้ที่ค้างชำระ วันที่ต้องจ่าย รวมถึงการพิมพ์ออกมาเป็นการ์ดประวัติเพื่อตรวจสอบหมายเหตุต่างๆ
7. รายงานสำคัญสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์
8. รักษาความปลอดภัยในการใช้งานทุกครั้งด้วยการกรอกรหัสผ่าน
9. ระบบตรวจสอบประวัติลูกหนี้ เช่น จ่ายตรงเวลา ก่อนเวลา
10. ระบบตรวจสอบห้ามกู้เกินวงเงินหุ้นที่มีอยู่
11. ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

About admin