บริการจัดทำฮอทสปอตไวไฟชุมชนอย่างง่าย

สิ่งที่ต้องใช้ในการทำฮอทสปอตไวไฟชุมชน

  • อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ (Access Point – Wifi)
  • อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Router Modem – ADSL Modem)

ขั้นตอนการทำ

  • อัพเดทเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อให้มีความสามารถมากขึ้น คุณสมบัติที่เราต้องการ เรียกว่า Internal Hotspot
  • สร้างชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ตามจำนวนที่ต้องการ
  • คอนฟิคไฟร์วอลให้สามารถบายพาสโดเมน เพื่อให้สามารถแสดงรูป หรือ เข้าบางเว็บที่ลงโฆษณากับเราได้โดยไม่ต้องล็อคอิน

 

เมื่อลูกค้าจะเข้าเว็บ เช่น www.google.com

เว็บจะให้เราล็อคอิน โดยกราฟิค และภาษาเราต้องทำเตรียมไว้เพื่อความสวยงาม และป้ายโฆษณาต่างๆ สำหรับเว็บที่ลงโฆษณากับเราสามารถเข้าเล่นได้ฟรี

หน้าจอถ้าล็อคอินสำเร็จ สามารถเข้าเว็บตามต้องการ

ข้อดี

  • สามารถทำเพียงแค่ใช้อุปกรณ้กระจายสัญญาณ ราคาเพียง 2,000-3,000 บาท
  • สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ไม่จำกัด
  • สามารถกำหนดระยะเวลาล็อคอิน โดยถ้าให้บริการฟรีจะตัดทุก 5 นาที เพื่อเข้าล็อคอิน และดูโฆษณา
  • สามารถตกแต่งหน้าเว็บได้ตามต้องการ เป็นภาษาไทย
  • สามารถใช้ผ่านอุปกรณ่ทุกชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ ไอพอด ไอแพด ไอโฟน แอนดรอยด์

ตัวอย่างแบนเนอร์

About admin