วิธีการเซตอัพเมล์ให้รับส่งด้วย Gmail

วิธีการเซตอัพเมล์สำหรับการรับส่งผ่าน Gmail (Hotmail และ Yahoo ก็สามารถทำได้เช่นกัน)

เข้าสู่ระบบด้วยเมล์ @gmail.com

มุมขวาบน เลือกเมนู การตั้งค่า และจะพบแท็บ บัญชีและการนำเข้า

ใส่เมล์ที่ผู้ให้บริการกำหนดให้

กำหนดค่าตามรูป ให้เลือกเก็บสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่มีการเช็คเมล์ เมล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น ถ้าเราเข้าผ่านเว็บเมล์จะไม่พบเมล์ใดๆ เลย

กำหนดชื่อของเมล์นี้ เวลาส่งผู้รับจะเห็นชื่อนี้

ต่อมาเลือกให้ Gmail ทำการส่งเมล์แทนเมล์เซิร์ฟเวอร์ของโดเมนเรา

สุดท้ายระบบจะส่งเมล์ยืนยันและทดสอบความถูกต้อง ให้เข้าไปเช็คเมล์

คลิกลิงก์ยืนยัน หรือ นำรหัสมาใส่ เพื่อยืนยัน

ต่อไปเวลาเข้า Gmail จะมีเมล์ของ Gmail และเมล์ของโดเมน อยู่รวมใน Inbox เดียวกัน ส่วนเวลาส่งเมล์ก็จะมีให้เลือกเช่นกันว่าจะส่งด้วยเมล์ Gmail หรือเมล์ของโดเมน

About the Author