วิธีการเซตอัพเมล์

การตั้งค่า Outlook สำหรับรับส่งเมล์จาก Server มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

เปิดโปรแกรม Outlook

เมนู Tools > Account Settings…

ต้องตั้งค่าแบบแมนนวล

คลิ๊กเลือก Manually configure server settings or additional server types

เลือก Internet E-mail

ระบุข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการกำหนดให้

คลิ๊กเลือก More Settings …

เลือกแท็บ Outgoing Server และเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication ถ้าไม่เลือกจะไม่สามารถส่งออกเมล์ได้

หลังจากกดปุ่ม OK จะกลับมาสู่หน้าเดิม ให้ทำการทอสอบการรับ ส่งเมล์ ที่ Test Account Settings …

ถ้าสามารถรับส่งเมล์ได้ให้กดปุ่มตกลง

การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

About the Author