สัมมนา

บทนำ

คุณชัยวัฒน์ รุจิเมธาภาส และคุณโกศล รุจิเมธาภาส ในนามของ บริษัทโครดี้โซลูชั่นจำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากทาง มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม เชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา เกี่ยวกับ ERP/CRM สำหรับการประยุกต์ใช้กับธุรกิจสิ่งทอ โดยโซลูชั่นที่นำเสนอคือ Adempiere ERP/CRM และ SugarCRM ซึ่งโซลูชั่นทั้งสองเป็นโอเพ่นซอร์ท เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ต้องการใช้ซอฟแวร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถนำมาพัฒนาต่อได้ง่าย (19 ก.ย. 2553)

เอกสารงานสัมมนาอีอาร์พีและซีอาร์เอ็ม

 

นักศึกษาทุกท่านสามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่นี่ครับ 18092010-RMUTT

แนะนำตัวอย่างอีอาร์พีและซีอาร์เอ็มคอมเมอร์เชียล

SAP Commercial

Compiere Commercial

หลังจากที่ได้ดูวิดีโอแล้ว พอจะเห็นภาพคร่าวๆ แล้วว่า ซอฟแวร์ ERP/CRM เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ไปจนถึงลูกค้า หรือไปจนถึงซัพพลายเออร์ผู้ผลิต สำหรับธุรกิจ SMEs ผมขอแนะนำ Adempiere ERP ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเทียบเท่ากับ Compiere ERP แต่เป็นระบบเปิดเผยซอร์ทโค๊ด และ SugarCRM ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้าน CRM

ทดลองใช้งาน

เว็บไซต์  http://www.smeerp.co.cc

เข้าสู่ระบบด้วยรหัส GardenAdmin พาสเวิร์ส GardenAdmin (case sensitive) Lang Eng (ต้องเลือกภาษาอังกฤษเนื่องจากภาษาไทยมีปัญหาเรื่องปีที่จะแสดงเป็น 1476 ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการได้)

รายการสั่งซื้อจนถึงออกใบแจ้งหนี้ ด้านลูกค้า

รายการสั่งซื้อจนถึงออกใบแจ้งหนี้ ด้านซัพพลายเออร์

About the Author